Příprava na manželství

Cílem kurzu je bližší a bezprostřední příprava na život v manželství. Jejím základem je křesťanský pohled na manželství a rodinu. Během osmi večerů se v rámci přednášek a následných seminářů promýšlejí témata obsažená v manželském slibu, který by manželé měli naplňovat ve svém každodenním životě. Pozornost je také věnovaná otázkám oddávajícího před vlastním slibem.

Priprava-manzelstvi

Na přípravě se podílí tým tvořený několika kněžími a manželskými páry – dobrovolnými spolupracovníky Centra pro rodinu – které žijí ve spokojeném vztahu a mají zkušenosti s moderováním skupiny. Snoubenci dostávají každý večer materiály k danému tématu určené k další diskusi v páru.

Kurz pořádáme třikrát do roka (říjen–listopad, polovina ledna–polovina března, duben–květen) v Pastoračním středisku Arcibiskupství pražského (sál sv. Vojtěcha), Kolejní 4, Praha 6. Setkání probíhají vždy v úterý večer od 19.30 do 21.30 hodin. Na základě docházky je možné získat potvrzení o účasti. Ročně přípravami projde více než sto párů snoubenců. Kurz je dobré absolvovat v klidu i rok před svatbou, a to nejen proto, že na jaře není možné uspokojit všechny zájemce. Přihlašování probíhá elektronicky, viz aktuální nabídka.

A co je přínosem? Citujeme ze závěrečných dotazníků:

Probírání témat, která jsem s přítelem nikdy neprobírala. Máme pocit, že nás tato příprava i rozhovory, které následovaly po ní, ještě víc sblížily.

Příprava mě přiměla k zamyšlení nad oblastmi, které jsem dosud neřešil.

Potěšilo mě, že druzí řeší podobné situace a mnohdy nalézají stejná řešení.

Vzhledem k tomu, že je partner nevěřící, nahlédl na to, jak církev chápe manželství.

Uvědomil jsem si věci, které jsem dřív bral jako maličkosti.

Odpověděli jsme si na otázky, které jsme si nikdy nepoložili.

Uvědomění si hloubky manželského slibu.

Díky přípravě jsem si uvědomil, že na život budeme skutečně dva, tj. mé „osobní“ se ve velké míře stává „naším“.

Jsem nevěřící a díky přípravě jsem pochopila, o čem je pro mého partnera vztah s Bohem a širší význam manželství, rodiny atd. – dar od Boha.

Po každé hodině jsme vše s přítelem pečlivě prodiskutovali a posunulo to náš vztah dál.

Upozornění: Společná příprava nenahrazuje přípravu oddávajícího kněze. Je potřeba se s ním zkontaktovat v dostatečném předstihu před svatbou. Zvlášť pokud plánujete svatbu v letních či podzimních měsících, doporučované dva až tři měsíce nestačí. Kněz s vámi probere nezbytné administrativní a právní záležitosti, konkrétní průběh liturgické slavnosti ale i otázky víry a svátostí, které nejsou náplní kurzu.

Praktický test pro snoubenecký pár, text si můžete vytisknout, vyplňte samostatně a teprve pak porovnejte. Inspirovali jsme se irskými skripty MARRIAGE – A JOURNEY IN LOVE, český překlad Národní centrum pro rodinu.