Zastavení nad manželským slibem

Adventni-zastaveni-dl
Foto: Jan Šilhavý

V čase adventním v rodinách není tolik času na celodenní rekolekci, proto jsme pro manžele připravili alespoň zastavení uprostřed předvánočního shonu. Součástí oslavy svátku Svaté rodiny bývají také obnovy manželských slibů, a tak je adventní zastavení pojato jako příprava na obnovu manželského slibu. 

Setkání probíhá v sobotu odpoledne od 15.00 do 18.00. Na programu bývají dvě přednášky, možnost ztišení, příležitost ke svátosti smíření a na závěr adorace zakončená požehnáním.

USKUTEČNĚNÁ SETKÁNÍ