Kontakty

Arcibiskupství pražské
Pastorační středisko – Centrum pro rodinu
Thákurova 3
160 00 Praha 6
Tel.: 220 181 777
E-mail: cpr@apha.cz 

NAPIŠTE NÁM…

Informace o zpracování osobních údajů


Pastorační středisko – Centrum pro rodinu, organizační útvar Arcibiskupství pražského, IČ 00445100, se sídlem Hradčanské náměstí 56/16, 118 00 Praha 1, zpracovává osobní údaje uvedené v tomto formuláři pouze pro účely administrace dotazu. Toto zpracování probíhá z titulu plnění smlouvy a provádění předsmluvních opatření na základě žádosti subjektu údajů ve smyslu čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR. Zpracovávané osobní údaje budou uchovány po dobu nezbytně nutnou a nebudou předávány třetím osobám

 

=


Na setkání s vámi se těší PhDr. Jana Šilhavá, Mgr. Nataliya Gazdíková a Mgr. Renata Karlíková

Cpr-mapa

Poděkování všem, kteří u nás a s námi v minulosti pracovali:

Ing. Jiří Musil, Mons. Aleš Opatrný, ThD., Mgr. Ing. Martin Opatrný, jáhen, Mgr. Marie Chalupecká, Ing. Hana Pištorová, Zdislava Boštíková, Mgr. Václav Plíšek, Mgr. Marie Šindelářová, Libuše Váňová, Mgr. Kristýna Zemánková, Bc. Štěpán Havlíček, Mgr. Monika Ettlerová, Ludmila Pivoňková, Mgr. MUDr. Jiří Korda, Ing. Klára Kudrnová.