Novinky

Novinky z Pastoračnho střediska, Centra pro rodinu atd. zde.
Články k problematice synodální cesty v Arcidiecézi pražské viz zde. Rozcestník informací k procesu zde.

Křesťanská víra

Je mnoho situací v životě, kdy si uvědomujeme, že lidské schopnosti mají své hranice. V takových okamžicích můžeme s úžasem zahlédnout stopy nekonečna, které není jen nesmírné, ale také živé. Bůh se takto dotýká lidského nitra. Křesťané se s Bohem setkávají skrze Ježíše Krista, ve kterém poznávají Zachránce, jenž položil život za to, aby všichni mohli přistoupit k Bohu. Protože je Ježíš nejen člověkem, ale také Božím synem, překonal smrt a má moc dát život.

Mg-1235-web
Foto M. Němeček

Společenství křesťanů shromážděných v církvi vede biskup, který hledá cesty a formy, jak doprovázet věřící na cestě k Bohu. Proto jsou jím zřízeny farnosti jako menší územní celky, které mohou velmi konkrétně podporovat duchovní život v daném místě. Zároveň ale každý biskup své diecéze hledá cesty, jak podpořit pastýřskou péči dalšími způsoby. A jednou z forem je i Pastorační středisko Arcibiskupství pražského, které zastřešuje několik důležitých pastýřských úkolů. O jeho aktivitách, nabídkách a podpoře se dozvíte na těchto stránkách.

Eos70d-2363-web-apha

A toto jsou jeho dary: jedny povolal za apoštoly, jiné za proroky, jiné za zvěstovatele evangelia, jiné za pastýře a učitele, aby své vyvolené dokonale připravil k dílu služby – k budování Kristova těla, až bychom všichni dosáhli jednoty víry a poznání Syna Božího, a tak dorostli zralého lidství, měřeno mírou Kristovy plnosti.

List Efezanům 4,11-13