Pastorační středisko

Arcibiskupství pražské zřídilo Pastorační středisko, aby usnadnilo zpřístupnění křesťanství věřícím i nevěřícím lidem. Naplňuje pastýřskou starost biskupa o rozvoj různých druhů apoštolátu, koordinaci a vnitřní propojení apoštolských děl v diecézi. Poskytuje rovněž konzultace, poradenství, organizuje přednášky a kurzy. Zajišťuje materiály, setkání pro další vzdělávání kněží, jáhnů a těch, kdo konají různé služby v církvi. V neposlední řadě také pečuje o pastoraci a misii na internetu. Vytváří a spravuje internetové stránky, facebookové profily a on-line linku víry.

Pastoracni-stredisko-3
Pastorační středisko
  • je katolická křesťanská instituce, zřízená v říjnu roku 1991 arcibiskupem Miloslavem Vlkem
  • je platformou pro koordinaci a rozvoj pastorační a apoštolské činnosti (zpřístupňování křesťanství věřícím i nevěřícím lidem)
  • pořádá programy pro veřejnost a lidi činné v pastoraci
  • připravuje a nabízí praktické podklady pro pastorační činnost, texty k aktuálním a ožehavým tématům, spirituální texty, texty s nedělními biblickými čteními a komentářem, předtištěné texty na nástěnky, letáky.  
  • provozuje weby:
  • poskytuje služby psychologické poradny
  • od prosince 2012 se strukturálně spojilo s Centrem pro rodinu a Katechetických střediskem, které nyní tvoří podřízená oddělení
  • úzce spolupracuje s Duchovní správou u kostela sv. Vojtěcha, se kterou se dělí o společné prostory.
Pastoracni-stredisko-arcibiskupstvi
Pastorační středisko

JAK SE K NÁM DOSTANETE?

Kancelář Pastoračního střediska na mapě (též sídlo Katolické teologické fakulty)
Sál Pastoračního střediska – kostel sv. Vojtěcha (Kolejní 4, Praha 6)

KONTAKTY

Arcibiskupství pražské
Pastorační středisko

Thákurova 3
160 00 Praha 6

Tel.: +420 220 181 754 (705)
E-mail: kancelar.ps@apha.cz

K DISPOZICI JSOU VÁM PRACOVNÍCI NA TĚCHTO POZICÍCH