Minulé akce a projekty

  • Týdny pro školy – Výchova a hodnoty 2019 (nabídnuto 31 programů, účast 1199 žáků v 57 skupinách, zúčastnili se žáci z 23 základních a 8 středních škol). 
  • VELIKONOCE 2019 (nabídnuto 30 programů, účast 1582 žáků v 61 skupinách; zúčastnili se žáci ze 4 MŠ, 21 ZŠ a 5 SŠ)
  • ADVENT A VÁNOCE 2018 (nabídnuto 29 programů, účast 3210 žáků ve 128 skupinách; zúčastnili se žáci z 5 MŠ, 52 ZŠ a 8 SŠ)
  • Podzim 2018: 100. výročí založení Československa; Vzpomínka na zemřelé; 100. výročí ukončení Velké války (nabídnuto 12 programů, účast 1727 žáků v 76 skupinách, zúčastnili se žáci 2 MŠ, 19 ZŠ a 1 SŠ).
  • Týden pro školy – Výchova a hodnoty 2018 (nabídnuto 27 programů, účast 1591 žáků ve 78 skupinách; zúčastnili se žáci ze 31 ZŠ a 8 SŠ)
  • VELIKONOCE 2018 (nabídnuto 24 programů, účast 1960 žáků v 89 skupinách; zúčastnili se žáci ze 6 MŠ, 34 ZŠ a 1 SŠ)