Další tipy na přípravy snoubenců v pražské arcidiecézi

Sn-tipy-priprav-dl

SNOUBENECKÁ SETKÁNÍ V RODINĚ

Setkávání společenství maximálně pěti párů v bytě vedoucího manželského páru, deset večerů nad tématy z manželského a rodinného života.
Více na https://snoubeneckasetkani.cz/

PRAHA 1 – AKADEMICKÁ FARNOST U KOSTELA NEJSVĚTĚJŠÍHO SALVÁTORA 

Cyklus o manželství:  Společná příprava – každoročně, vždy v průběhu dubna, května. Individuální příprava farníků. 
Více na http://www.farnostsalvator.cz/cyklus-o-manzelstvi 

PRAHA 1 – ŘK FARNOST U KOSTELA SV. TOMÁŠE NA MALÉ STRANĚ 

Příprava na manželství: obsahuje sedm setkání. Pro snoubence, kteří uvažují o svátosti manželství výhledově do jednoho roku. Vhodná též pro španělsky a anglicky mluvící snoubence. Speciálně se konají přípravy na manželství i pro bilingvální páry. Kontakt viz https://augustiniani.cz/

PRAHA 1 – ŘK FARNOST U KOSTELA SV. JINDŘICHA

Individuální přípravu pro slovenské snoubence vede P. Zoltán Balga v pastoračním centru. 
Více na http://praha.fara.sk/sviatosti.html

PRAHA 4 – ŘK FARNOST U KOSTELA SV. ANEŽKY SPOŘILOV 

Snoubenecká setkání v rodině: vedou manželé Kudrnovi ve společenství několika párů. 
Více na http://farnost-sporilov.cz; kontakt: klarakudrnova@seznam.cz.

PRAHA 4 – ŘK FARNOST CHODOV

Snoubenecká setkání v rodině: vedou manželé Zindulkovi ve společenství několika párů. Letošní běh je naplněn. Přihlášky na školní rok 2022/2023, prosíme, zasílejte na e-mail: priprava.na.manzelstvi@seznam.cz.

PRAHA 4 – ŘK FARNOST KUNRATICE

Kurz přípravy snoubenců pořádá ve spolupráci s Centrem pro rodinu Arcibiskupství pražského na jaře. Zahrnuje přednášky a práci ve skupinkách, více na https://www.farnostkunratice.cz/pravidelny-program-a-udalosti/#snoubenci.

RODINNÉ CENTRUM PRAHA 

Příprava na manželství a rodičovství probíhá ve skupině 5–10 párů pod vedením manželského páru.
Více na https://www.rodinnecentrum.cz/pripravy-na-manzelstvi