Synoda 2021 – 2024 ROZCESTNÍK (aktualizováno 10. 5. 2024)

Tato stránka vznikla jako rozcestníkem článků, informací a podnětů, které Arcidiecéze pražská průběžně připravuje společně s Českou biskupskou konferencí pro synodální proces 2021 – 2024.

Výstupem diecézní části presynodálního procesu v roce 2022 byl vznik Syntézy viz zde.
Diecézní syntéza v roce 2024 nebyla zveřejněna. Národní syntéza v roce 2024 je ke shlédnutí zde.

Logo-cz-linka-text

Obsah:Články k tématu


Základní dokumenty a materiály k synodální cestě

Přípravný dokument synody ke stažení zde
Vademecum k synodě o synodalitě ke stažení zde
Leták k procesu Synody 2021 – 2023 zde.

Mg-1213
Foto M. Němeček


Videa

Ve třech krátkých videích (cca 6 minut) ThLic. Prokop Brož, Th.D., člen Národního synodálního týmu přibližuje proces a přípravy na synodu, ke kterému nás pozval papež František.
První díl popisuje, co znamená synoda, synodalita a další základní pojmy.
V druhém díle se dotkneme struktury procesu přípravy na synodu.
Třetí díl načrtne, jak se můžeme zapojit.
Setkání pro koordinátory synodálních skupinek pro pražskou arcidiecézi 20. 11. 2021 (přidáno 15. 12. 2021)
Videa vznikla ve spolupráci s Pastoračním střediskem AP.
P. Roman Czudek o synodě (krátké video jednoho ze členů národního synodálního týmu k synodě 2021-2023)
Jednoduché vysvětlující video v angličtině (přidáno 10. 1. 2022)

Rozhovor s M. Němečkem na Ecclesia Podcast CZ, více o projektu Ecclesia Podcast. (přidáno 13. 12. 2021)
Popularizační přednáška v rámci Akademie nejen pro seniory 12. 1. 2022 M. Němečka o přípravné fázi synody o synodalitě (přidáno 16. 1. 2022).


Z jiných webů

Doporučujeme web cirkev.cz
Synoda 2021 – 2023 krok za krokem ze stránek cirkev.cz.
Web věnovaný Synodě od radia Proglas.
Oficiální webové stránky Vatikánu k synodálnímu procesu (v EN, ES, IT) (přidáno 19. 11. 2021).

Kardinál Schönborn: Co nám chce Bůh sdělit skrze člověka ze stránek cirkev.cz.
Aby synoda nezůstala na papíře… Rozhovor s P. Czudkem a Hanou Pohořalou ze stránek cirkev.cz.
Papež: Synoda znamená jít společně po stejné cestě ze stránek cirkev.cz.
Walter kardinál Kasper: Na ceste od klerikálnej a zaopatrovateľskej cirkvi k cirkvi ako Božiemu ľudu
Teológ Piero Coda: Synodálny proces je najstrategickejšia cirkevná udalosť od Koncilu.
Podněty k různým kreativním přístupům k naslouchání v synodální skupince (odkaz na dokument ve Word z webu farnosti Cheb) (přidáno 16. 1. 2022).
Biskupská synoda zveřejnila první hodnocení synodálního procesu (přidáno 9. 2. 2022).

Pro porozumnění důvodů, které vedly papeže Františka k výzvě připravit a realizovat Synodu věnovanou otázce synodality, je velmi důležité přečíst si jeho Promluvu při oslavě 50. výročí ustanovení biskupské synody, kterou pronesl 17. října 2015. Text dosud není přeložen do českého jazyka, uvádíme zde odkaz na jiné překlady: Slovensky EN IT DE (přidáno 12. 11. 2021, upraveno 16. 11. 2021).

Mg-7227-apha
Foto M. Němeček


Koordinátoři

V každé farnosti resp. skupině, která se zapojí, by měl být jeden koordinátor, kterého si skupina zvolí, aby jim pomohl celý proces zdárně zvládnout. Tento koordinátor se přihlašoval přes formulář (ukončeno 1. 3. 2022). S těmito koordinátory budeme nadále komunikovat pomocí e-mailu nové podněty, změny, informace a podněty.

Biskupové ČR v polovině listopadu stanovili jako poslední termín pro odevzdání výstupů z farních synodálních skupinek do diecézních týmů 1. březen 2022. Všechny skupinky, které se postupně zapojují, tak musí nejen proběhnout, ale také sestavit svoji „syntézu“ do tohoto data.

Klíčovým podnětem jsou témata, která se mají ve skupinkách probírat. Základní témata jsou uvedena v dokumentu Vademecum k synodě o synodalitě, zde předkládám otázky pro synodální setkání ve skupinkách. Zároveň v rámci Arcidiecéze pražské připravujeme podotázky, které pomohou přiblížit témata.

Připravili jsme podrobný Návod na setkání synodální skupiny. Má být pomůckou, která doprovodí koordinátory v jejich nesnadném úkolu. Klíčové je, aby skupinka udržela atmosféru, v níž může promlouvat Bůh. Předpokládáme, že z každé skupinky vznikne krátký zápis toho, k čemu skupina dospěla. Formulář pro tyto reakce teprve vzniká (30. 10. 2021).

Výstupem ze setkání je zápis, v němž koordinátor předává to, co skupinky rozlišily jako podstatné ve svém hledání odpovědí a popisu skutečnosti.  K předání diecéznímu týmu slouží online formulář. Více o jeho přesném vyplnění najdete v článku zde. (přidáno 14. 12. 2021)


Často kladené dotazy neboli FAQ (přidáno 9. 11. 2021)

Dostáváme řadu dotazů k synodální cestě v našich farnostech. K zapojení se, ke koordinátorské činnosti atd. Připravili jsme tedy zvláštní článek, ve kterém se pokusíme odpovídat na nejčastější dotazy. Více v článku Často kladené dotazy neboli FAQ.