Naslouchání a synodalita

Mg-4256

Mnozí lidé se v tyto dny rozhodli připojit k procesu přípravy Synody 2021 – 2023.
Chceme-li vstoupit do synodálního procesu, pak nejde o divokou diskusi či snění o všem, co by mohlo jednou být. Jde o to naslouchat sobě navzájem a především Bohu, co nám říká!
Využili jsme přednášku a prezentaci doc. Michala Kaplánka, Th.D. na konferenci o synodalitě pořádané Katolickou teologickou fakultou UK 12. 10. 2021 a předkládáme zde několik podnětů:

Synodální proces je způsob vedení setkání, při kterém velmi vážně bere vše, co v rámci určeného času zazní. Je tedy třeba, aby každý účastník přijal, že jde o práci, službu. Z tohoto procesu nemá být nikdo vyloučen. Předně Bůh, ale také skrze každého člena skupinky může Duch svatý promluvit. Vytvořme k tomu tedy příležitost! Jde o to, abychom se zajímali, co žijí lidé okolo nás, o jejich zkušenosti, pohledy, doteky víry. Cílem procesu je naslouchat si navzájem a skrze tato slova slyšet, co nám říká Bůh!

Proces má určité předpoklady: Předně jde o modlitbu, kterou celý proces musí začít – vzývání Ducha svatého a pak prokládání příspěvků chvilkou ticha, aby bylo možné nechat doznít to, co dotyčný vyslovil, abychom pronikali do řečeného a zvažovali obsah. Dále je třeba pozornost vůči mluvícím a vůči řečenému. V neposlední řadě je nezbytná pokora, sebeovládání řečníků a ochota sami sebe omezit, abychom si nechtěli utrhnout pro sebe více času, než mají ostatní.

Existuje pět psychologických fází naslouchání jako procesu:
1) slyšet
2) porozumět, co chtěl řečník říci (pomáhá zpětná vazba, zopakovat svými slovy vyslovené)
3) zapamatovat si
4) hodnotit (ověřit, doplnit si informaci, dohledat širší souvislosti)
5) reagovat (zpětná vazba, kriticky vidět slyšené, využít hodnotné)

Pokud nezachytíme, co druzí říkali a nebudeme schopni pochopit, nedokážeme v druhé fázi procesu zvažovat, která vyřčená slova máme vložit do následného synodálního procesu.

Logo-cz-linka-stred-1