Výchova dětí ve víře

Ve zpětných vazbách snoubenců na závěr kurzu společné přípravy na manželství se opakovaně ozývá, že jim schází téma výchovy dětí ve víře. Jedná se o obsáhlou problematiku, kterou lze těžko zařadit do přípravy na manželství a ze zkušeností je známé, že hovořit o výchově je potřeba hlavně s těmi, kteří už děti mají.

Orig-vychova1512-19-mano-468

PŘEDNÁŠKY

Cyklus samostatných přednášek s následnou diskusí:

 • 2016 Výchova dětí ve víře – katechetka Ing. Klára Kudrnová
 • 2017 Výchova dětí ve víře z pohledu vývojové psychologie – PhDr. Ivana Bernardová, přednášku najdete na webu manzelstvi.cz.
 • 2017 Úskalí dospívání – PhDr. Ivana Bernardová, nahrávku pro soukromé účely můžeme poskytnout, pište na cpr@apha.cz.
 • 2020 Výchova k hodnotám a ke svobodě – PhDr. Ivana Bernardová
 • 2021 Výchova dětí ve víře – ThLic. Ing. Marie Zimmermannová Th.D. – připravujeme videonahrávku, přihlaste se.

PRO SPOLEČENSTVÍ MAMINEK NEBO MLADÝCH MANŽELŮ

Protože maminky s malými dětmi z různých farností se budou obtížně dostávat do Dejvic, nabízíme společenstvím maminek přímo ve farnosti, kde se scházejí, možnost setkání nad tématy:

 • Výchova dětí ve víře (Ing. Klára Kudrnová)
 • Citová a sexuální výchova dětí předškolního věku (PhDr. Jana Šilhavá)

První setkání proběhla ve farnostech:

 • Praha – Strašnice
 • Praha 4 – Lhotka
 • Milovice
 • Praha 6 – Dejvice (Sv. Vojtěch)
 • Praha 13 – Stodůlky
 • Praha 11 – Háje

Těšíme se, že se ozvou farnosti další. Přednášku pro společenství maminek nebo pro farnost je možné si domluvit individuálně v PS-CPR – KONTAKT.