Ohlédnutí za „prázdným hnízdem“

Ohlasy účastníků víkendu pro manžele 50+ s názvem Jak naplnit „prázdné hnízdo“, který se uskutečnil v dubnu 2019 v Penzionu Panský dům v Rožmitále pod Třemšínem

Ve dnech 5. – 7. dubna jsme se s manželem zúčastnili báječného víkendového setkání, které pořádalo Centrum pro rodinu českobudějovické diecéze v Panském domě v Rožmitále pod Třemšínem. Seminář s názvem „Jak naplnit prázdné hnízdo“ byl určen pro manžele, kterým odešly nebo právě odcházejí dospělé děti z domova, jak se vyrovnat s prázdnotou, kterou najednou pociťují. Když jsme se přihlásili, ještě jsme netušili, že asi týden nato naše nejmladší dcera, která s námi ještě bydlela, nám oznámí, že se uvolnilo místo na koleji a že se bude stěhovat.
            V Panském domě se nás sešlo několik párů a seminářem nás provázeli milí a zkušení manželé Poláčkovi, Alenka je pedagožka a psychoterapeutka a pracuje jako vedoucí Diecézního centra pro rodinu, Pavel již 25 let působí jako trvalý jáhen. Měli pro nás připravené zajímavé přednášky, ale neméně významné bylo i to, že jsme měli vyhrazen čas k osobnímu rozjímání a sdílení v páru, k tomu jsme mohli využít odpolední procházku v pěkném okolí, a v neposlední řadě společnou diskusi ve skupině. Ta byla velice přínosná, navzájem jsme se obohatili o své zkušenosti, zejména jak je důležitá komunikace mezi manželi, a také nápady, čemu se můžeme společně s partnerem věnovat, jak hledat společné zájmy.
            Důležitou a působivou součástí programu byla v sobotu večer bohoslužba, nazvaná „svatba v Káně“, při které jsme se všichni přimlouvali postupně za jednotlivé páry a na závěr mohli obnovit své manželské sliby. Po ní následoval přípitek dobrým vínem a veselí jak na opravdové svatbě.
            Díky semináři jsme si s manželem uvědomili, jak je pro nás důležitá svátost manželství, kterou jsme přijali před 37 lety v kostele, že nebyla jednorázová, ale funguje stále, 24 hodin denně, a to i doma, jen je třeba ji využívat. Je to Boží milost, která mezi námi působí. Znamená to za všech okolností žehnat svému partnerovi a být mu tak zprostředkovatelem spásy, za to neseme oba odpovědnost.
            Při závěrečné reflexi jsme se všichni shodli na tom, že jsme se na semináři cítili velmi dobře, a připadalo nám, že se jako společenství známe již dlouho. Otevřenost, která mezi námi panovala během tohoto krátkého setkání, byla jistě způsobena vlivem Ducha Svatého. Děkujeme manželům Poláčkovým a především Bohu za toto pěkné a přínosné setkání. manželé F.

2019-prazdne-hnizdorozmital-v

S manželem máme oba v dubnu narozeniny a dali jsme si neobvyklý dárek. Víkend v Rožmitále pod Třemšínem s manžely Poláčkovými na téma Prázdné hnízdo. Je nám přes padesát, máme 3 dospělé děti a 3 vnoučata. Téma se nás víc, než dotýká. Děti se osamostatnily a my se rozhlížíme po prázdném bytě a přemýšlíme, jak s touto novou situací naložit.
Sjelo se nás několik párů v podobné situaci a hned v pátek večer se vytvořila krásná a důvěrná atmosféra. Tato otevřenost a vzájemné sdílení pak provázelo celý víkend. Program byl sestavený tak akorát – čas na teorii, sdílení ve skupině i dost času na povídání v páru o tom, co jsme slyšeli. V sobotu večer krásná bohoslužba s přímluvnou modlitbou a obnovou manželského slibu i společný film.
           Moderátoři Pavel a Alenka velice citlivě a vyváženě otevírali nové pohledy na to, co aktuálně žijeme.
Hledali jsme odpovědi na otázky: Co znamená z psychologického pohledu být zralým manželem v dnešní době? Jak je potřeba pracovat na vztahu, dokud ještě máme sílu?
            Jak a proč pěstovat intimitu a blízkost? Jak se vyrovnávat s úbytkem sil, nemocí a zvolněním životního tempa? A naopak, jak naložit s ,,přebytkem“ volného času a zacílit na nové společné koníčky, které nás baví? Jak se otevřít pro službu druhým? Jak jeden v druhém podporovat vědomí vlastního významu pro rodinu i pro partnera.
            V další části jsme probrali pokušení a úskalí, která nás v déle trvajícím manželství mohou potkat a jak jim čelit.  Co je duchovní zralost.
            Připomněli jsme si, co znamená žít svátost manželství. ,,Jste zodpovědní za to, že skrze Vás může Bůh procházet k Vašemu partnerovi…“ To je velká věc.
            Co si odnášíme? Touhu rozvíjet mezi námi důvěru a vděčnost, protože pak naše láska poroste a bude spolu dobře nám i všem, kteří do našeho znovu naplněného hnízda budou přicházet.
            A Vám, kteří stojíte na podobné životní křižovatce, tento víkend jen pro Vás dva ze srdce doporučujeme. Může Vám to změnit život.