Společná příprava na život v manželství – přihláška

Snoubenec

Snoubenka

Ostatní informace

Prosíme o kontrolu údajů, včetně interpunkce, budou takto uvedeny na potvrzení o účasti.

Informace o zpracování osobních údajů


Pastorační středisko – Centrum pro rodinu, organizační útvar Arcibiskupství pražského, IČ 00445100, se sídlem Hradčanské náměstí 56/16, 118 00 Praha 1, zpracovává osobní údaje uvedené v této přihlášce pro účely administrace přihlášky, umožnění účasti na kurzu a vystavení osvědčení o jeho absolvování. Toto zpracování probíhá z titulu plnění smlouvy a provádění předsmluvních opatření na základě žádosti subjektu údajů ve smyslu čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR. Centrum pro rodinu je pak na základě účasti v kurzu oprávněno zasílat na uvedenou E-mailovou adresu informační sdělení o dalších pořádaných akcích a kurzech. Z odběru těchto sdělení máte právo se kdykoli odhlásit, nebo je přímo odmítnout. Zpracovávané osobní údaje nebudou předávány třetím osobám.