Společná příprava na život v manželství – přihláška

Snoubenec

//

Snoubenka

//

Ostatní informace


Arcibiskupství pražské, pracoviště Centrum pro rodinu, bude zpracovávat vaše osobní údaje výhradně v rámci pořádání kurzu společné přípravy na život v manželství. Budou uchovávány po dobu nezbytně nutnou a nebudou předávány třetím osobám. Pro účely GDPR se na toto zpracování nahlíží jako na zpracování z titulu smluvního plnění (kurz je nabídkou služeb).

 

Jedná se o pozvánky na programy pořádané Centrem pro rodinu. Aktuality jsou rozesílány jen několikrát do roka. Ke kontaktům mají přístup pouze určení pracovníci a nejsou předávány dalším osobám. Váš souhlas je možné kdykoli odvolat na emailu cpr@apha.cz. Neudělení souhlasu nemá vliv na poskytnutí služby.

=