Přihláška na setkání koordinátorů skupinek (Synoda 2021-2023)


Informace o zpracování osobních údajů

Pastorační středisko, organizační útvar Arcibiskupství pražského, IČ 00445100, se sídlem Hradčanské náměstí 56/16, 118 00 Praha 1, zpracovává osobní údaje uvedené v této přihlášce pro účely administrace přihlášky a umožnění účasti na setkání koordinátorů skupinek pro Synodu 2021-2023. Toto zpracování probíhá z titulu plnění smlouvy a provádění předsmluvních opatření na základě žádosti subjektu údajů ve smyslu čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR. Zpracovávané osobní údaje nebudou předávány třetím osobám.

=