Aktuality PS-Centra pro rodinu-přihláška

Informace o zpracování osobních údajů


Vyplněním přihlášky objednáváte zasílání Aktualit Pastoračního střediska – Centra pro rodinu, pracoviště Arcibiskupství pražského, IČ 004 45 100, se sídlem Hradčanské náměstí 56/16, 118 00 Praha 1 – Hradčany. Centrum pro rodinu v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU( 2016/679 uchovává vaši E-mailovou adresu za účelem informování o pořádaných programech. Toto zpracování probíhá z titulu plnění smlouvy a provádění předsmluvních opatření na základě žádosti subjektu údajů ve smyslu čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR. Máte právo se z odběru těchto sdělení kdykoli odhlásit. Zpracovávané osobní údaje nebudou předávány třetím osobám.

=