Katechetický kurz

Katechetické středisko spolupracuje od letošního roku s Katolickou teologickou fakultou UK na organizaci pravidelného katechetického kurzu. Smyslem kurzu je základní ucelená formace laiků, kteří budou sloužit ve farnostech jako katecheté dětí školního věku, mládeže i dospělých.  Nový běh bude otevřen v říjnu roku 2019.

Katecheticke-stredisko-1
Katechezické středisko arcibiskupství

PODMÍNKY K PŘIJETÍ DO KURZU:

  • Ukončené středoškolské vzdělání s maturitou, studijní předpoklady
  • Předpoklady ke katechetické službě (osobnostní a křesťanská zralost, dobrá pověst, pedagogické schopnosti)
  • Plné společenství s katolickou církví (včetně svátostné praxe)
  • Přijetí všech iniciačních svátostí (křest, biřmování, eucharistie)
  • Základní náboženské znalosti

Cena kurzu je 2000,- Kč za akademický rok.

Bližší informace o časovém a obsahovém plánu kurzu, přihlášce a úhradě poplatků naleznete na https://www.ktf.cuni.cz/KTF-2132.html.