AIK – ARCIDIECÉZNÍ INFORMACE PRO KATECHETY

Katechetické středisko vydává každý měsíc informační zpravodaj pro katechety, který obsahuje informace o pořádaných akcích, různých nabídkách, najdete v něm pravidelné rubriky přinášející praktické podněty, doplněn bývá rovněž nabídkou pomůcek či dalšími přílohami. Během každého školního roku vychází 11 čísel. Katecheté s platnou kanonickou misí získávají zpravodaj AIK automaticky a bezplatně na náklady svých farností v případě, že jej dostávají v jiné než elektronické podobě. Ostatní zájemci o odběr zpravodaje si mohou objednat AIK zdarma v elektronické verzi, v případě odběru „papírové“ verze činí příspěvek na jeden ročník 120,- Kč.

AIK, prosím, objednávejte na adrese jerabkova@apha.cz