Kontaktní informace

Péčí o ministranty v Arcidiecézi pražské je pověřen P. František Čech

E-mail: ministranti@apha.cz
Tel.: +420 731 124 507