Přihláška na duchovní obnovu

(cena 50 Kč za kus)
Informace o zpracování osobních údajů


Pastorační středisko, organizační útvar Arcibiskupství pražského, IČ 00445100, se sídlem Hradčanské náměstí 56/16, 118 00 Praha 1, zpracovává osobní údaje uvedené v této přihlášce pro účely administrace přihlášky, umožnění účasti na programu. Toto zpracování probíhá z titulu plnění smlouvy a provádění předsmluvních opatření na základě žádosti subjektu údajů ve smyslu čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR. Pastorační středisko je pak na základě účasti na programu oprávněno zasílat na uvedenou e-mailovou adresu informační sdělení o dalších pořádaných akcích a kurzech. Z odběru těchto sdělení máte právo se kdykoli odhlásit, nebo je přímo odmítnout. Zpracovávané osobní údaje nebudou předávány třetím osobám.

 

=