Centrum pro rodinu – kontaktní formulář

Informace o zpracování osobních údajů


Pastorační středisko – Centrum pro rodinu, organizační útvar Arcibiskupství pražského, IČ 00445100, se sídlem Hradčanské náměstí 56/16, 118 00 Praha 1, zpracovává osobní údaje uvedené v tomto formuláři pouze pro účely administrace dotazu. Toto zpracování probíhá z titulu plnění smlouvy a provádění předsmluvních opatření na základě žádosti subjektu údajů ve smyslu čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR. Zpracovávané osobní údaje budou uchovány po dobu nezbytně nutnou a nebudou předávány třetím osobám

 

=